Nieuws

Untitled Document

Voor 2017 wenst het team van Vlascom u een voorspoedig en geweldig nieuwjaar

Een nieuw jaar betekent voor Vlascom, op de site alvast, een nieuwe foto uit het kerstkaartenarchief.
Zoals altijd kunnen we niet voorspellen wat het nieuwe jaar ons brengt, maar wel volop vertrouwen
hebben in de toekomst.

Als vanouds staan we u met raad en daad bij om uw naar beste weten en kunnen te helpen met zaken
waar wij een behoorlijke ervaring mee hebben.