Werkwijze

Hoe komt onze bemiddeling tot stand?  
 
Natuurlijk maken we gebruik van Internet, maar we hebben de voorkeur voor persoonlijke begeleiding. Na een informatief gesprek met de klant, worden de wensen op tafel gelegd. Afhankelijk hiervan bepalen we het doel, de strategie en een beloningsysteem. Als we na dit gesprek overeenkomen dat we als adviseur van de klant zullen optreden, gaan we "naar beste weten en kunnen" de opdracht uitvoeren.  
 
Er zijn veel partijen in de markt. Maar Vlascom kent van allen de producten en hun werkwijzen en onderhouden wij een serieuze relatie op basis van gelijkwaardigheid:

Nationale Nederlanden

Aegon

De Amersfoortse

Arag

Nedasco Assuradeuren

Fortis ASR

Unigarant

Allianz

Interbank

ING

Turien & Co
De Goudse

Generali

Klaverblad

Delta Lloyd

Onderlinge 's Gravenhage

Stad Holland

ONVZ
Rialto

Bruns ten Brink

ABN-AMRO

RABO

 

Ook voor begeleiding van zaken aangaande de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kunt u bij Vlascom terecht. Zijn er zeer speciale zaken, die wij verwijzen naar gespecialiseerde kantoren, dan volgen wij die uiteraard nauwlettend.  
 
Hoewel we geen rechtstreekse beleggingsadviezen geven, willen wij wel graag onze kennis in uw dienst stellen om een verantwoord beleid uit te stippelen. Daartoe beschikken we ook over uitgebreide informatie over aan de Amsterdamse beurs genoteerde fondsen (
www.euronext.nl). Meestal adviseren wij de klant om via speciale beleggingsfondsen van banken en verzekeraars te beleggen.