Skip to main content

Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Wat dekt de verzekering eigenlijk allemaal?
Een AVP dekt het aansprakelijkheidsrisico van particulieren voor schade aan derden in bijna alle privésituaties. Ook wanneer (huis)dieren (privésituaties) of andere (on)roerende zaken schade hebben veroorzaakt..

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent dat er ook sprake is van een werelddekking. Maar ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voor zover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.

Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Wie zijn er verzekerd?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een AVP af te sluiten. Er kan gekozen worden voor een dekking van een alleenstaande (individueel) of een compleet gezin, in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is met een AVP ook gedekt.