Skip to main content

Verzekering

Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht.

 

WA autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid)

De WA autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid autoverzekering) dekt de schade waarvoor de autobezitter wettelijk aansprakelijk is. De schade die ontstaat aan de eigen auto wordt bij een WA verzekering echter niet vergoed. Dit is een verplichte verzekering.

 

WA + beperkt casco

Een autoverzekering met WA + beperkt casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brand, hagel/storm en ruitbreuk.

WA + Volledig casco (all risks autoverzekering)

Een All Risks autoverzekering wordt ook wel WA + volledig casco genoemd. De All Risk autoverzekering kent een nog wat uitgebreidere dekking dan de beperkt casco verzekering. Bij een All Risks autoverzekering is schade aan de eigen auto in de meeste situaties gedekt.