Skip to main content

Verzekering

Bromfietsverzekering

Wij kunnen de volgende soorten bromfietsen met kenteken verzekeren:

 • Automaten of Versnellers (gele kentekenplaat)
 • Snorfietsen (blauwe kentekenplaat)
 • Fietsen met hulpmotor (blauwe kentekenplaat)
 • Oldtimers (gele of blauwe kentekenplaat) Voorwaarden: bromfiets is minimaal 25 jaar oud en er dient aantoonbaar een ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig te zijn.
 • Tweede of volgende oldtimer (gele of blauwe kentekenplaat)
 • Niet gekentekende voertuigen kunnen alleen op aanvraag geoffreerd worden

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Dekkingsmogelijkheden:

 • Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (W.A.M.) tot een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis dan wel een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland geldende verplichte verzekering is voorgeschreven.
 • Wettelijke aansprakelijkheid en diefstaldekking voor automaten, versnellers, snorfietsen en fiets met hulpmotor. Diefstaldekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een opgegeven ART-slot.
 • Wettelijke aansprakelijkheid en volledig cascodekking (allrisk) voor fietsen met hulpmotor. Volledig cascodekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een opgegeven ART-slot..

De goedgekeurde ART-sloten zijn te vinden op http://www.stichtingart.nl/

Iedere hierboven genoemde dekking is uit te breiden met:

 • Verhaalsbijstandsverzekering: deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die verzekerde door een ongeval met de bromfiets heeft
 • Ongevallenverzekering voor opzittenden: per opzittende (max. twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd: € 2.500,- na overlijden en maximaal €12.500,- bij blijvende invaliditeit.

Leeftijdscategorieën
Voor automaten, versnellers en snorfietsen is de leeftijd van de hoofdbestuurder mede bepalend.

LET OP: Indien na een W.A.- of cascoschade blijkt dat de bestuurder van de bromfiets in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder voor wie de polis is afgegeven, zal een (extra) eigen risico in rekening worden gebracht.

Beveiliging
Voor nieuwe verzekeringen is bij een diefstal of volledig-cascodekking naast het standaard slot een ART-slot klasse 3 verplicht. Wanneer na diefstalschade blijkt dat er geen goedgekeurd ART-slot aanwezig was, vervalt het recht op uitkering.

De goedgekeurde ART-sloten zijn te vinden op http://www.stichtingart.nl/

Voor gekentekende automaten, versnellers en snorfietsen is een bonus/malusladder van kracht. Ongeacht de leeftijd van de bestuurder start u met een bonuskorting van 55 %.