Skip to main content

Verzekering

Inboedelverzekering

Wat dekt een inboedelverzekering? 
Een inboedel verzekering dekt schade aan de inboedel van een woonhuis (bestemd voor particulier gebruik). De gedekte gevaren worden in de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij genoemd.

 

Wat is er dan allemaal verzekerd? 
Er zijn voor een particuliere inboedelverzekering twee soorten dekkingen:

Uitgebreide inboedelverzekering:

  • brand
  • ontploffing
  • blikseminslag
  • olie-, rook- en roetschade
  • storm (14 meter per seconde, windkracht 7 of harder)
  • inbraak en diefstal
  • diverse vormen van waterschade
  • aanrijding en aanvaring
  • vandalisme

Van buitenkomende onheilen (een soort all-risk).
Deze dekking voegt het volgende toe aan de extra uitgebreide gevarenverzekering:

  • Enig ander van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, die plotseling en onverwacht ontstaat.

Voor deze dekking is meestal wel een klein eigen risico in de polis opgenomen.

Naast de inboedel van het woonhuis zelf, is ook de inboedel van bijgebouwen, schuren e.d. mee verzekerd. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Hoe de verzekerde som vast te stellen? 
De verzekering wordt/is aangegaan op basis van inboedelwaarde. Het is aan te raden deze inboedelwaarde vast te stellen door middel van het invullen van een inboedelwaardemeter. De meeste verzekeraars hebben zo hun eigen inboedelwaardemeter. Na inlevering van de inboedelwaardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. U heeft dus altijd de juiste waarde verzekerd!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.