Skip to main content

Verzekering

Opstalverzekering

Wat is en dekt een opstalverzekering?
Kent u de beelden van oud en nieuw? Een woning waar de vlammen uitslaan. Een opstalverzekering een must voor iedere huiseigenaar. Een opstalverzekering dekt schade aan een opstal. Voor particulieren is dat meestal het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik), maar dit kan ook een recreatiewoning zijn. De gedekte gevaren worden in de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij genoemd.

Wat is er dan allemaal verzekerd?
Er zijn voor een particuliere opstalverzekering twee soorten dekkingen:

Uitgebreide Opstalverzekering

  • brand
  • ontploffing
  • blikseminslag
  • olie-, rook- en roetschade
  • storm (14 meter per seconde, windkracht 7 of harder)
  • inbraak en diefstal
  • diverse vormen van waterschade
  • aanrijding en aanvaring
  • vandalisme

Van buitenkomende onheilen (een soort all-risk)
Deze dekking voegt het volgende toe aan de extra uitgebreide gevarenverzekering:

  • Enig ander van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, die plotseling en onverwacht ontstaat.

Voor deze dekking is meestal wel een klein eigen risico in de polis opgenomen.

Naast de opstal dienende tot het woonhuis zelf, zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. mee verzekerd. Dit geldt ook voor tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Hoe de verzekerde som vast te stellen?
De verzekering wordt/is aangegaan op basis van herbouwwaarde. Het is aan te raden deze herbouwwaarde vast te stellen door middel van het invullen van een herbouwwaardemeter. De meeste verzekeraars hebben zo hun eigen herbouwwaardemeter.. Dus ook voor vereniging van eigenaren! Na inlevering van de herbouwwaardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. U heeft dus altijd de juiste waarde verzekerd!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.