Skip to main content

Historie

Vlascom staat voor de Vlaardingse Assurantie Combinatie en is, zoals de naam aangeeft, een bedrijf waarin kennis op allerlei gebied is gecombineerd: verzekeringen, accountancy, makelaardij, administratieve dienstverlening en financiële consultancy. Het zijn met name de complete financiële diensten die de komende jaren gezichtsbepalend zullen zijn voor Vlascom.

Al die – van oudsher in Vlaardingen – gevestigde kantoren zijn in Vlascom een hechte eenheid geworden. Een eenheid die overigens nog steeds op zoek is naar uitbreiding, met name op het gebied van advisering.

Het is niet verwonderlijk dat Vlaardingen “iets met varen heeft”. Vandaar ook dat Vlascom zich al vanaf 1973 intensief bezighoudt met Watersport-verzekeringen en Watersportfinancieringen.

Kerntaken

In eerste instantie stellen we ons ten doel om als adviseur op allerlei gebied op te treden. Daarnaast proberen wij voor onze relaties, of klanten een zo gunstige mogelijke regeling /overeenkomst in de wacht te slepen. Waarbij kwaliteit soms een grotere rol speelt dan de prijs.

Hoewel we van alle markten thuis zijn, ligt onze kennis vooral in de volgende vakgebieden:

Verzekeringen op het gebied van:

  • Schade – Inkomen – Transport
  • Leven – Pensioen
  • Watersport

Financiële planning op het gebied van:

  • Bedrijfs -beëindiging en -overname
  • Pensioen / Belasting
  • Financieel beheer van bezit (vermogen)

Financieringen en bancaire diensten:

  • Hypotheek op woonhuizen en (woon)boten
  • Speciale Watersportfinancieringen
  • Kredieten en Persoonlijke leningen
  • Leaseconstructies

Omdat wij op het gebied van watersportverzekering (pleziervaartuigen en woonboten) inmiddels een behoorlijke traditie hebben is hieraan een aparte pagina gewijd.

Verzekeringen

Bekijk alle verzekeringen waarvoor wij diensten verlenen.

Bekijken

Werkwijze

Lees meer over hoe onze bemiddeling tot stand komt.

Bekijken