Skip to main content

Verzekering

Pleziervaartuigenverzekering

Bent u opzoek naar een boot, zeilboot of jacht en wilt u wel eens weten wat de verzekeringsmogelijkheden en kosten zijn? Of heeft u reeds een vaartuig maar wilt u weten of uw huidige verzekeringen wel goed is of niet te duur?

Neem dan contact op met ons! Wij geven u een eerlijk advies en geven u aan wat mogelijk is. Omdat wij meerder verzekeraars voor u vergelijken, bespaart u dit tijd, moeite en kosten!

 

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk:

Wettelijke Aansprakelijkheid BASIS (WA basis) 
De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid is € 7.500.000,- per schadegebeurtenis. De kosten van berging en opruiming zijn alleen verzekerd indien dit wordt gevorderd door de overheid. Tevens is verzekerd: Zekerheidsstelling € 50.000,-

WA-Casco BASIS 
Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid Basis, is ook verzekerd schade ten gevolge van vrijwel alle plotseling van buitenkomende onheilen. Bij deze dekking wordt de schade uitgekeerd op basis van de dagwaarde van het vaartuig en/of de onderdelen daarvan. Tevens zijn de noodzakelijke kosten van berging en opruiming verzekerd (eigen gebrek weg). Boven de verzekerde som zijn verzekerd de extra kosten van hulpverlening, bewaking en repatriëring.

WA-Casco UITGEBREID 
Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid Uitgebreid, is ook de schade ten gevolge van vrijwel ieder plotseling van buitenkomend onheil ( de schadegebeurtenis) verzekerd. Bij deze dekking wordt de schade uitgekeerd op basis van de herstelkosten van het vaartuig en/of onderdelen daarvan. Tevens zijn verzekerd de noodzakelijke kosten van berging en opruiming. Boven de verzekerde som zijn verzekerd de extra kosten van hulpverlening, bewaking en repatriëring. Bij schade wordt geen aftrek nieuw voor oud toegepast. Dit geldt niet voor zeilen, staand want, reddingsmiddelen, buitenboordmotoren die ten tijde van de schadegebeurtenis ouder zijn dan 36 maanden, opblaasboten / rubberboten, dektenten en buiskappen. Tevens is ‘eigen gebrek’ inclusief de gevolgschade verzekerd en wordt bij totaal verlies tot 3 jaar na de aanschafdatum de aanschafwaarde vergoed.